PRAKTIJKMANAGER
 • Wendy Somers - Wetzels

  Wendy Somers - Wetzels

 • Nicole Verdonschot

  Nicole Verdonschot

Praktijkmanager
Praktijkmanager Wendy Somers - Wetzels is werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Nicole Verdonschot werkt op maandagmiddag.
Stacks Image 225
Stacks Image 222
Alt image
Stacks Image 41
ASSISTENTES
 • Michelle Thomissen

  Michelle Thomissen

 • Kayleigh Brands - Roeleven

  Kayleigh Brands - Roeleven

 • Vivian Schleijper - Hendriks

  Vivian Schleijper - Hendriks

 • Anita Valkenburg - Gerritsen

  Anita Valkenburg - Gerritsen

 • Demi Muijen

  Demi Muijen

 • stagiaire Sterre Jongen

  stagiaire Sterre Jongen

 • Angeline Senden

  Angeline Senden

 • Kiki Hoop-Hameleers

 • Kim Lodestijn-Wiennekendonk

Wat doet een doktersassistente?
De assistentes spelen een sleutelrol binnen ons Gezondheidscentrum. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor patiënten, verzorgen de planning van het spreekuur en de huisbezoeken en beantwoorden telefonisch allerlei vragen. Daarnaast zijn zij opgeleid om tal van handelingen te verrichten zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, injecties zetten, bloedprikken, uitstrijkjes maken, wondverzorging, wratten aanstippen, urine controleren, hartfilmpjes maken, bloeddruk meten en nog vele anderen dingen. Over een aantal van deze handelingen vindt u hier meer informatie.

Waarom triage door de assistente?
Om in te kunnen schatten op welk moment medische zorg noodzakelijk is, hebben alle assistentes een triagecursus gevolgd. Zij zullen u een aantal vragen stellen. Op deze manier proberen zij inzicht te krijgen in de klachten en indien nodig kunnen ze patiënten adviseren om de afspraak te vervroegen indien zij dit medisch noodzakelijk achten. Daarnaast stelt het hen in staat om de duur van uw consult aan te passen op het aantal klachten die u wilt bespreken. Zij streven ernaar om op deze manier onze planning zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zodat u niet te lang hoeft te wachten in de wachtkamer.

Net als artsen, zijn ook assistentes zwijgplichtig en zullen uw (medische) informatie dan ook discreet behandelen.
Spreekuur doktersassistentes behandelkamer
Wij verzoeken u telefonisch een afspraak te maken voor de verrichtingen bij de assistentes met uitzondering van spoedgevallen.
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur 045-5466111
SOH
SOH - spreekuur ondersteuner huisarts
In de praktijk is een SOH (spreekuur ondersteuner huisarts) werkzaam.
Vivian Schleijper-Hendriks is opgeleid tot SOH. De SOH handelt eenvoudige hulpvragen zelfstandig af tijdens het spreekuur, er is altijd supervisie van een huisarts mogelijk. Ze werkt volgens vastgestelde protocollen.
 • Vivian Schleijper - Hendriks

  Vivian Schleijper - Hendriks

ADMINISTRATIE
Administratief medewerker
Bij een praktijk van deze grootte komt de nodige administratie kijken. Belinda draagt daar zorg voor en ontlast daarmee de assistentes, zodat die meer tijd hebben voor hun werk.
 • Belinda Nauts - Pelzer

  Belinda Nauts - Pelzer

Alt image
Stacks Image 7
Stacks Image 160_15
CONTACT
Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen
telefoon
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur 045-5466111
Via email zijn we bereikbaar op mailGCHZ
U vindt Gezondheidscentrum Heerlen Zuid ook op Facebook
U kunt met ons communiceren via e-mail (maak hiervoor gebruik van ons digitaal patiëntenportaal). Deze mail wordt doorgestuurd naar uw huisarts, deze is door zijn/haar werkprogramma niet altijd in de gelegenheid om de mail dagelijks te bekijken. Het kan daarom enkele dagen duren voordat u antwoord krijgt. Stel daarom nooit dringende medische vragen via de mail!
Alt image
Stacks Image 60

patiëntenomgeving