Welkom bij Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid
Welkom op de website van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid. Op deze website vindt u meer informatie over het gezondheidscentrum en onze openingstijden. Daarnaast kunt u kennis maken met ons personeel en leest u wat wij u als patiënt te bieden hebben. Onze nieuws sectie houdt u op de hoogte van medische ontwikkelingen. Tevens vind u enkele nuttige links naar informatieve websites, allen goedgekeurd door uw behandelend huisarts. Onder het knopje contact vindt u onze contactgegevens, zodat u meteen een afspraak kunt maken.

Gezondheidscentrum Heerlen Zuid huisvest niet alleen de huisartsen, maar ook een ostheopathie praktijk, een ergotherapie praktijk, een diëtistenpraktijk, een verloskundigen praktijk en een psychologenpraktijk.
Daarnaast is hier Apotheek Heerlen Zuid gevestigd, dus al uw zorg onder één dak.
Stacks Image 374

MAATREGELEN OM CORONA-BESMETTING IN TE DAMMEN:
kom NIET naar de praktijk, maar neem te allen tijde eerst telefonisch contact op
045 - 5466111
de huisarts en assistentes doen hun uiterste best om uw vragen beantwoorden

De maatregelen op een rij:
  • We vragen U nogmaals:  kom NIET ONAANGEKONDIGD naar de praktijk of apotheek
  • Alle geplande afspraken bij de praktijkondersteuners gaan zoveel mogelijk door, echter op een andere manier dan u van ons gewend bent. Onze praktijkondersteuners werken ook vanuit thuis en nemen in de meeste gevallen telefonisch contact met u op.
  • Bloedprikken is alleen mogelijk op afspraak
  • Er is alleen toegang tot ons pand aan de Burgemeester Waszinkstraat nadat er telefonisch overleg is geweest met de assistentes. Hier zien we streng op toe, voor uw en onze veiligheid
  • Locatie Welten is geheel gesloten voor de reguliere zorg zowel huisartsen als apotheek.

Maatregelen in verband met het corona-virus

Als u luchtwegklachten heeft: niezen, hoesten, koorts, of keelpijn mag u NIET naar de praktijk komen!
De assistente zal bij iedere patiënt navragen of er klachten zijn. Mocht dit het geval zijn, verzoeken wij u om de praktijk te verlaten. We kunnen u wel op het spreekuur zien, echter op een andere spreekuur. Er is een aparte onderzoeksruimte ingericht voor mensen met luchtwegklachten die dringend medische beoordeling nodig hebben. Wij verzoeken u ten alle tijden een mondneusmasker te dragen als u op afspraak komt naar de praktijk. De huisarts zal tijdens het ‘luchtwegspreekuur’ beschermingsmiddelen (zoals een mondneusmasker, spatbril en schort) dragen. Vanwege de RIVM richtlijnen en het aanbieden van zorg op afstand zijn de spreekuurplekken minder dan u gewend bent. Wij zijn genoodzaakt om dit te doen zodat wij geen volle wachtkamers hebben en de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Online afspraken maken kan momenteel alleen voor bloedprikken. Hiervoor dient u eerst een account aan te vragen voor ons online patiëntenportaal.
Stacks Image 926

Stacks Image 759

Overige maatregelen

Er is geen "inloopspreekuur" bij de assistentes, ook voor urine onderzoek verzoeken wij om vooraf te bellen en een afspraak te maken. Er zal een beperkt spreekuur zijn voor mensen die wél onderzocht moeten worden, de wachttijden zijn hierdoor wellicht iets langer dan u van ons gewend bent.
Informatie over het coronavirus vindt u op de website van thuisarts
Ook kunt u contact opnemen met de informatielijn van het RIVM via 0800-1351
Heeft u klachten? En wilt u weten of u besmet bent met het coronavirus? Klik dan op deze link en beantwoordt de vragen.

SPREEKUUR ARTSEN
Kijk hier voor alle spreekuur-informatie van de artsen.
Mevrouw B. van den Brand-Valkenburg is tot nader bericht afwezig.


Ze zal onder andere worden waargenomen door huisarts, mevrouw F. Reinders. Voor praktijk van den Brand zijn als huisartsen ook aanwezig Dhr. S. van den Brand en Mw. C. Botterweck. De werkdagen zijn wisselend, deze zijn bekend bij de assistentes en hier te zien.

Stacks Image 69
SPREEKUUR doktersassistentes behandelkamer
Voor de verrichtingen bij de assistentes verzoeken we u altijd eerst telefonisch contact op te nemen.
SPOED
De praktijk is voor spoedgevallen op werkdagen, met uitzondering van feestdagen, telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur.
Uitsluitend voor spoedgevallen belt u naar de praktijk via 045-5466119. U krijgt dan altijd een assistente te spreken. Zij zal de mate van spoed met enkele vragen proberen in te schatten en u meteen verder helpen.

Uitsluitend voor spoedgevallen buiten onze openingstijden en in het weekend, die niet kunnen wachten, neemt u contact op met Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg in Heerlen via 045-5778844.
Stacks Image 574

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
045 - 5466111
Wij zijn bereikbaar tijdens onze reguliere openingstijden, van 08:00 tot 17:00 uur.
Optie 1, spoed
Optie 2, recepten
Optie 3, assistente
Als u het Gezondheidscentrum belt voor een (herhaal)recept, dan kiest u na het welkomstmenu optie 2: receptenlijn.

PATIËNTENSTOP
Op dit moment is onze praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Dit om de zorg voor onze huidige patiënten kwalitatief te kunnen blijven waarborgen. De sluiting zal vooralsnog tot juni 2021 van kracht zijn, hierna beoordelen we dit opnieuw.

DIENSTEN
DIENSTEN
Hier vindt u meer informatie over de diensten die u in ons Gezondheidscentrum kunt vinden. 
Klik op de betreffende dienst voor meer informatie.
24 uurs bloeddrukmeting
24-uurs bloeddrukmeting
Ons Gezondheidscentrum heeft de beschikking over enkele 24-uurs bloeddrukmeters. Middels dit onderzoek krijgen de huisartsen een betrouwbaar beeld van uw bloeddruk. Het fenomeen witte jassen hypertensie genoemd kan worden verklaard door het feit dat de grote bloedvaten iets samen kunnen knijpen doordat patiënten, vaak onbewust, spanning ervaren. Indien uw huisarts hieraan denkt, of indien de waarden die worden gemeten erg variëren kan hij/zij ervoor kiezen om een 24-uurs bloeddrukmeting te laten verrichten.  
Hiervoor komt u in de ochtend of middag (maak altijd even een afspraak) naar het Gezondheidscentrum en krijgt u van de assistente tekst en uitleg over dit apparaat. Het is de bedoeling dat u de bloeddrukband gedurende 24 uur aanhoudt, dus ook 's nachts. Dit apparaat zal vervolgens meerdere malen per dag de bloeddruk gaan meten. De volgende dag levert u het apparaat weer in en zal de huisarts of praktijkondersteuner contact met u opnemen om de resultaten te bespreken.
bloedprikken
bloedprikken
Bloedprikken is een van  de belangrijkste manieren waarop uw huisarts extra informatie kan verzamelen om u nog beter van dienst te zijn. Alle patiënten van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid kunnen om die reden dit bloedonderzoek in hun eigen praktijk laten verrichten. Het feitelijke bloedonderzoek gebeurt uiteindelijk door het laboratorium Reinier MDC, alwaar de daadwerkelijke analyse plaats vindt. Gemiddeld duurt het één tot twee dagen alvorens de uitslag bij ons bekend is, echter afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan dit langer duren. Bloedprikken gaat van het eigen risico af bij uw zorgverzekeraar.


Het bloedprikken kan op de volgende dagen plaatsvinden:

Locatie Burg.Waszinkstraat: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 11.00 uur

Locatie Welten: uitsluitend op donderdag van 08.15 uur tot 10.00 uur
chirurgische ingrepen
chirugische ingrepen
Vervelende vlekjes, ongerust makende moedervlekken, ingegroeide teennagels; we kennen het allemaal. Geen ernstige aandoeningen waarvoor u een bezoek aan het ziekenhuis zou brengen maar vaak wel vervelend genoeg om voor ongemak te zorgen. 
Het bespreken van deze klachten met uw huisarts kan er mogelijk toe leiden dat hij/zij besluit om deze kleine chirurgische ingrepen in eigen beheer uit te voeren op onze speciaal ingerichte behandelkamer. Vaak duren deze kleine ingrepen tot maximaal 30 minuten en kunt u daarna weer gewoon verder met uw alledaagse bezigheden. Na afloop wordt de wond netjes afgedekt en krijgt u adviezen mee naar huis. Een eventuele controle afspraak voor het verwijderen van de hechtingen en het controleren van de wond wordt meteen voor u geregeld. Tevens is het mogelijk om het weggesneden plekje in het ziekenhuis onder de microscoop te laten onderzoeken. Bespreek dit met uw huisarts!
Als chirurgisch verwijderd materiaal moet worden verzonden om het na te laten kijken, dan gaat dit van uw eigen risico af bij de zorgverzekeraar.
doppler onderzoek
doppler onderzoek
Indien u klachten heeft van een zwaar/vermoeid gevoel in de benen, tijdens het lopen, kan dit veroorzaakt worden door vernauwingen in de bloedvaten van de benen. Om dit te objectiveren kan uw huisarts een doppler onderzoek aanvragen. 
Een doppler onderzoek is een vaatonderzoek van de slagaders in uw armen en benen. Met behulp van geluidsgolven wordt er geluisterd naar de bloedstroom. Door dit te combineren met het meten van de bloeddruk aan armen en benen kan een beeld verkregen worden van de conditie van uw bloedvaten. Dit onderzoek wordt verricht door onze assistentes. De uitslag krijgt u via uw huisarts, tezamen met een plan van aanpak voor uw klachten. 
eventrecorder
eventrecorder
Indien uw huisarts vermoedt dat u mogelijk een hartritmestoornis heeft, wil hij/zij dit graag objectiveren met een hartfilmpje. Een regulier hartfilmpje is echter slechts een momentopname en om deze reden soms niet geschikt. Immers, vaak hebben de mensen de klachten thuis en zijn ze weer verdwenen in de spreekkamer. Om dit euvel te ondervangen heeft ons Gezondheidscentrum de beschikking over een eventrecorder; een klein apparaatje dat u langere tijd bij u kunt dragen. Op het moment dat u de klachten ervaart drukt u op een knop. Op deze manier verkrijgen wij de juiste informatie op het moment dat u de klachten ervaart. Nadat u het apparaat heeft ingeleverd wordt deze door een cardioloog beoordeeld. Na 3 werkdagen kunt u bellen voor de uitslag van de eventrecorder bij uw huisarts. De resultaten worden beoordeeld door een cardioloog, in dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico. 
hartfilmpje (ECG)
hartfilmpje (ECG)
Indien uw huisarts een beeld wilt krijgen van de toestand van uw hart kan hij, naast het beluisteren van het hart, ook een hartfilmpje laten maken. Een hartfilmpje geeft veel informatie, bijvoorbeeld over de geleiding van het hart, het hartritme, oude schade aan het hart. Het uitvoeren van een hartfilmpje kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden. 
De assistente voert dit onderzoek uit. Na tekst en uitleg zal zij u aansluiten op de monitor waarna ons ECG apparaat een opname maakt van uw hart. Dit filmpje wordt vervolgens met de huisarts bekeken waarna u de uitslag krijgt. Bij twijfel sturen wij het hartfilmpje door naar een cardioloog. In dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico.
wondverzorging
wondverzorging
Indien u een wond hebt opgelopen en medische verzorging nodig heeft kunt u ook terecht in ons Gezondheidscentrum. Of het nu gaat om brandwonden, snijwonden of grote schaafwonden, ons personeel is ten alle tijden bereid om u van medische hulp te voorzien. Na telefonisch overleg is het (bijna) altijd mogelijk om op zeer korte termijn geholpen te worden. Daarna zal een van onze assistentes de wond ontsmetten en uw huisarts om advies vragen. Indien er nog een medische behandeling noodzakelijk is, zoals het lijmen/hechten van een wond, dan zal dit meteen plaatsvinden. Ook is er aandacht voor eventuele tetanus vaccinaties en in enkele gevallen voor de noodzaak van een antibioticum. 
longfunctie onderzoek
longfunctie onderzoek
Indien uw huisarts vermoedt dat er mogelijk sprake is van een luchtwegaandoening, dan kan hij/zij besluiten om extra diagnostiek aan te vragen om een beeld te krijgen van uw longfunctie. Het uitvoeren van een longfunctieonderzoek kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden  en zal worden afgenomen door onze praktijkondersteuners. Hieronder vindt u meer algemene informatie over een longfunctieonderzoek. 

Wat wordt gemeten?
We meten hoeveel lucht u na rustig diep inademen maximaal kunt uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. We meten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen. 

Hoe wordt de longfunctie gemeten?
We meten de longfunctie met een spirometer. Dit is een apparaat dat in de praktijk (of in het ziekenhuis) staat. Het onderzoek is eenvoudig. De praktijkondersteuner zegt precies wat u moet doen. u krijgt een klem op uw neus, U gaat goed rechtzitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. Dan vraagt men u diep in te ademen en dan met kracht te blazen. Deze metingen moeten minstens twee keer worden herhaald, om een betrouwbaar resultaat te krijgen. 

Voorbereiding
Als u voor de eerste keer een longfunctie onderzoek krijgt, is het belangrijk dat u gedurende acht uur voorafgaand aan het onderzoek geen medicijnen gebruikt die de luchtwegen verwijden. Gebruikt u gewoonlijk een langwerkende luchtwegverwijder, dan moet u zo mogelijk 12 uur voor het onderzoek hiermee stoppen. Als u de luchtwegverwijder toch heeft gebruikt, is het belangrijk dat u dit vertelt voor het onderzoek begint. 
 
Wanneer uw longfunctie eenmaal goed is getest, is het bij een later longfunctie onderzoek niet meer nodig om vooraf met de medicatie te stoppen.  
uitstrijkje
uitstrijkje
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen iedere 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waarvoor zij een uitstrijkje dienen te laten maken bij hun huisarts. Om als Gezondheidscentrum aan deze grote vraag te voldoen hebben wij onze assistentes opgeleid om deze uitstrijkjes in het kader van het BVO te verrichten. Indien u dat wenst is het ook mogelijk om het uitstrijkje door uw huisarts te laten verrichten. Het uitstrijkje duurt ongeveer 10 minuten. Sommige vrouwen vinden het uitstrijkje vervelend, maar het doet meestal geen pijn. Wilt u weten wat u precies kunt verwachten? Bekijk dan het onderstaande filmpje van het RIVM.

TOESTEMMINGSFORMULIER
Stacks Image 850
Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgaanbieders weten. Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over onze gezondheid delen met elkaar via het Landelijk Schakelpunt. Maar alleen als het nodig is. En alleen als wij daar toestemming voor hebben gegeven. Middels dit formulier kun je jouw toestemming regelen voor de uitwisseling van jouw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor je huisarts en voor je apotheken. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan jou.
NEN GECERTIFICEERD
Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is al sedert november 2016 gecertificeerd voor haar 24 uurs eerstelijns huisartsenzorg.
Stacks Image 458
Gezondheidscentrum Heerlen - Zuid
Burgemeester Waszinkstraat 2, 6417 CX Heerlen, Nederland
Is goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnorm:
NEN-EN 15224 : 2012
Het toepassingsgebied van deze goedkeuring voor:
Het organiseren en uitvoeren van 24 uurs eerstelijns huisartsenzorg.
thex Created with Sketch.

logo SKG-IKOB

Alt image
Stacks Image 534


Stacks Image 572_24

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
De telefonische bereikbaarheid is uitgebreid; u kunt ons op werkdagen van 8 tot 17 uur bereiken.
  • optie 1 = SPOED
  • optie 2 = recepten
  • optie 3 = assistente
NU OOK OP FACEBOOK
U vindt Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid nu ook op Facebook
KLACHT?
Hebt u een klacht? Klik op het logo van SKG-IKOB om naar de pagina te gaan.
OVER ONS
• Het hele schooljaar hebben we een stagiare doktersassistente vanuit het Vista College.
• Het team wordt uitgebreid met huisarts in opleiding (AIOS) Gaston Voncken. Hij is de hele week bij ons werkzaam met uitzondering van de dinsdag. Alle consulten die hij zal doen worden nabesproken met een huisarts.
• Op 1 april komt Maureen Peek-Snippe terug van zwangerschapsverlof na de geboorte van een dochtertje Loïs.
• Per 28 maart gaat Fabiënne Sporck - van Malsen met zwangerschapsverlof.
CORONA VIRUS
We hebben in deze tijd nog steeds te maken met het Corona-virus. KLIK HIER om onze informatie te downloaden!
CONTACT
Gezondheidscentrum Heerlen Zuid
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.
mailGCHZ
U kunt met ons communiceren via e-mail (maak hiervoor gebruik van ons digitaal patiëntenportaal). Deze mail wordt doorgestuurd naar uw huisarts, deze is door zijn/haar werkprogramma niet altijd in de gelegenheid om de mail dagelijks te bekijken. Het kan daarom enkele dagen duren voordat u antwoord krijgt. Stel daarom nooit dringende medische vragen via de mail.

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, bellen naar het nummer 0800-1202 om een afspraak te maken voor een test bij de GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur.
GZHZ op Facebook
Alt image
Stacks Image 120

• Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen

• Pijnsweg 91
6419 CM Heerlen

Paramedische deskundigen binnen Gezondheidscentrum Heerlen Zuid:
Aanwezig: dinsdag van 13:00 tot 17:00 uur en donderdag van 8:30 tot 12:30 uur
Aanwezig: maandag van 8:00 tot 17:00 en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: woensdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur
Aanwezig: donderdag van 8:00 tot 12:30 uur