Stacks Image 996
GEZONDHEIDSCENTRUM HEERLEN-ZUID
Welkom op de website van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid. Op deze website vindt u meer informatie over het gezondheidscentrum en onze openingstijden. Daarnaast kunt u kennis maken met ons personeel en leest u wat wij u als patiënt te bieden hebben.
Gezondheidscentrum Heerlen Zuid huisvest niet alleen de huisartsen, maar ook een ostheopathie praktijk, een ergotherapie praktijk, een diëtistenpraktijk, een verloskundigen praktijk en een psychologenpraktijk. Daarnaast is hier Apotheek Heerlen-Zuid gevestigd, dus al uw zorg onder één dak.
REGEL UW ZAKEN GEMAKKKELIJK ONLINE
Voordat u ons belt, doorloop deze vragen. Wij voorzien u direct van advies.
KLIK HIER OM TE BEPALEN OF U NAAR DE DOKTER MOET
Stacks Image 1491
PATIËNTENOMGEVING
Klik hier om naar onze beveiligde patiëntenomgeving te gaan. Regel veilig uw zorg online bij onze praktijk.
Maak eerst een account. De assistente zal eenmalig telefonische een verificatie met u doen om alle gegevens te controleren. Daarna kunt u altijd inloggen op een voor u geschikt moment. Wat kunt u met het online patiëntenportaal doen?
  • Herhaalrecepten aanvragen (chronische medicatie)
  • Bloeduitslagen inzien (na 4 werkdagen)
  • Medicatie overzicht downloaden
  • Uw voorgeschiedenis in uw dossier inzien
  • E-mail consult aanvragen
  • Berichten van ons ontvangen op de online omgeving
  • Online afspraken maken voor alle disciplines
U kunt ook via een app op uw mobiele telefoon naar de patiëntenomgeving gaan om daar alles te regelen. Download de Uw Zorg online app in de App Store (iOS) of Google Play (Android).
Stacks Image 1173
HUISARTSENPOST
Huisartsenpost OZL: 's avonds, 's nachts en in het weekend en feestdagen

In de avonduren, 's nachts en in het weekend en feestdagen neemt de centrale huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg de zorg over. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met 045-5778844. Ook de huisartsen van GCHZ doen dienst op de huisartsenpost.
Adres: Spoedplein Zuyderland Medisch Centrum
Henri Dunantstraat 5 in Heerlen
Voor meer informatie kijk ook eens op de website of u inderdaad gebruik moet maken van de spoedpost.
DIENSTEN
Hier vindt u meer informatie over de diensten die u in ons Gezondheidscentrum kunt vinden. Klik op de betreffende dienst voor meer informatie.
24 uurs bloeddrukmeting
24-uurs bloeddrukmeting
Ons Gezondheidscentrum heeft de beschikking over enkele 24-uurs bloeddrukmeters. Middels dit onderzoek krijgen de huisartsen een betrouwbaar beeld van uw bloeddruk. Het fenomeen witte jassen hypertensie genoemd kan worden verklaard door het feit dat de grote bloedvaten iets samen kunnen knijpen doordat patiënten, vaak onbewust, spanning ervaren. Indien uw huisarts hieraan denkt, of indien de waarden die worden gemeten erg variëren kan hij/zij ervoor kiezen om een 24-uurs bloeddrukmeting te laten verrichten.  
Hiervoor komt u in de ochtend of middag (maak altijd even een afspraak) naar het Gezondheidscentrum en krijgt u van de assistente tekst en uitleg over dit apparaat. Het is de bedoeling dat u de bloeddrukband gedurende 24 uur aanhoudt, dus ook 's nachts. Dit apparaat zal vervolgens meerdere malen per dag de bloeddruk gaan meten. De volgende dag levert u het apparaat weer in en zal de huisarts of praktijkondersteuner contact met u opnemen om de resultaten te bespreken.
bloedprikken
bloedprikken
Bloedprikken is een van  de belangrijkste manieren waarop uw huisarts extra informatie kan verzamelen om u nog beter van dienst te zijn. Alle patiënten van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid kunnen om die reden dit bloedonderzoek in hun eigen praktijk laten verrichten. Het feitelijke bloedonderzoek gebeurt uiteindelijk door het laboratorium Reinier MDC, alwaar de daadwerkelijke analyse plaats vindt. Gemiddeld duurt het één tot twee dagen alvorens de uitslag bij ons bekend is, echter afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan dit langer duren. Bloedprikken gaat van het eigen risico af bij uw zorgverzekeraar.

Het bloedprikken kan op de volgende dagen plaatsvinden:
Locatie Burg.Waszinkstraat: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 11.00 uur op afspraak.
Afspraken kunt u maken via het digitaal patiëntenportaal
Locatie Welten: dinsdagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u op afspraak terecht voor bloedprikken op locatie Welten
chirurgische ingrepen
chirugische ingrepen
Vervelende vlekjes, ongerust makende moedervlekken, ingegroeide teennagels; we kennen het allemaal. Geen ernstige aandoeningen waarvoor u een bezoek aan het ziekenhuis zou brengen maar vaak wel vervelend genoeg om voor ongemak te zorgen. 
Het bespreken van deze klachten met uw huisarts kan er mogelijk toe leiden dat hij/zij besluit om deze kleine chirurgische ingrepen in eigen beheer uit te voeren op onze speciaal ingerichte behandelkamer. Vaak duren deze kleine ingrepen tot maximaal 30 minuten en kunt u daarna weer gewoon verder met uw alledaagse bezigheden. Na afloop wordt de wond netjes afgedekt en krijgt u adviezen mee naar huis. Een eventuele controle afspraak voor het verwijderen van de hechtingen en het controleren van de wond wordt meteen voor u geregeld. Tevens is het mogelijk om het weggesneden plekje in het ziekenhuis onder de microscoop te laten onderzoeken. Bespreek dit met uw huisarts!
Als chirurgisch verwijderd materiaal moet worden verzonden om het na te laten kijken, dan gaat dit van uw eigen risico af bij de zorgverzekeraar.
doppler onderzoek
doppler onderzoek
Indien u klachten heeft van een zwaar/vermoeid gevoel in de benen, tijdens het lopen, kan dit veroorzaakt worden door vernauwingen in de bloedvaten van de benen. Om dit te objectiveren kan uw huisarts een doppler onderzoek aanvragen. 
Een doppler onderzoek is een vaatonderzoek van de slagaders in uw armen en benen. Met behulp van geluidsgolven wordt er geluisterd naar de bloedstroom. Door dit te combineren met het meten van de bloeddruk aan armen en benen kan een beeld verkregen worden van de conditie van uw bloedvaten. Dit onderzoek wordt verricht door onze assistentes. De uitslag krijgt u via uw huisarts, tezamen met een plan van aanpak voor uw klachten. 
eventrecorder
eventrecorder
Indien uw huisarts vermoedt dat u mogelijk een hartritmestoornis heeft, wil hij/zij dit graag objectiveren met een hartfilmpje. Een regulier hartfilmpje is echter slechts een momentopname en om deze reden soms niet geschikt. Immers, vaak hebben de mensen de klachten thuis en zijn ze weer verdwenen in de spreekkamer. Om dit euvel te ondervangen heeft ons Gezondheidscentrum de beschikking over een eventrecorder; een klein apparaatje dat u langere tijd bij u kunt dragen. Op het moment dat u de klachten ervaart drukt u op een knop. Op deze manier verkrijgen wij de juiste informatie op het moment dat u de klachten ervaart. Nadat u het apparaat heeft ingeleverd wordt deze door een cardioloog beoordeeld. Na 3 werkdagen kunt u bellen voor de uitslag van de eventrecorder bij uw huisarts. De resultaten worden beoordeeld door een cardioloog, in dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico. 
hartfilmpje (ECG)
hartfilmpje (ECG)
Indien uw huisarts een beeld wilt krijgen van de toestand van uw hart kan hij, naast het beluisteren van het hart, ook een hartfilmpje laten maken. Een hartfilmpje geeft veel informatie, bijvoorbeeld over de geleiding van het hart, het hartritme, oude schade aan het hart. Het uitvoeren van een hartfilmpje kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden. 
De assistente voert dit onderzoek uit. Na tekst en uitleg zal zij u aansluiten op de monitor waarna ons ECG apparaat een opname maakt van uw hart. Dit filmpje wordt vervolgens met de huisarts bekeken waarna u de uitslag krijgt. Bij twijfel sturen wij het hartfilmpje door naar een cardioloog. In dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico.
wondverzorging
wondverzorging
Indien u een wond hebt opgelopen en medische verzorging nodig heeft kunt u ook terecht in ons Gezondheidscentrum. Of het nu gaat om brandwonden, snijwonden of grote schaafwonden, ons personeel is ten alle tijden bereid om u van medische hulp te voorzien. Na telefonisch overleg is het (bijna) altijd mogelijk om op zeer korte termijn geholpen te worden. Daarna zal een van onze assistentes de wond ontsmetten en uw huisarts om advies vragen. Indien er nog een medische behandeling noodzakelijk is, zoals het lijmen/hechten van een wond, dan zal dit meteen plaatsvinden. Ook is er aandacht voor eventuele tetanus vaccinaties en in enkele gevallen voor de noodzaak van een antibioticum. 
longfunctie onderzoek
longfunctie onderzoek
Indien uw huisarts vermoedt dat er mogelijk sprake is van een luchtwegaandoening, dan kan hij/zij besluiten om extra diagnostiek aan te vragen om een beeld te krijgen van uw longfunctie. Het uitvoeren van een longfunctieonderzoek kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden  en zal worden afgenomen door onze praktijkondersteuners.
uitstrijkje
uitstrijkje
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen iedere 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waarvoor zij een uitstrijkje dienen te laten maken bij hun huisarts. Om als Gezondheidscentrum aan deze grote vraag te voldoen hebben wij onze assistentes opgeleid om deze uitstrijkjes in het kader van het BVO te verrichten. Indien u dat wenst is het ook mogelijk om het uitstrijkje door uw huisarts te laten verrichten. Het uitstrijkje duurt ongeveer 10 minuten. Sommige vrouwen vinden het uitstrijkje vervelend, maar het doet meestal geen pijn. Wilt u weten wat u precies kunt verwachten? Bekijk dan het dit filmpje van het RIVM.
PATIËNTENSTOP
Tot nader order hanteert de praktijk een patiëntenstop. Het is ook niet mogelijk om op een wachtlijst gezet te worden.
Alt image
Stacks Image 7
Stacks Image 1299_15
CONTACT
Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen
telefoon
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur 045-5466111
Via email zijn we bereikbaar op mailGCHZ
U vindt Gezondheidscentrum Heerlen Zuid ook op Facebook
U kunt met ons communiceren via e-mail (maak hiervoor gebruik van ons digitaal patiëntenportaal). Deze mail wordt doorgestuurd naar uw huisarts, deze is door zijn/haar werkprogramma niet altijd in de gelegenheid om de mail dagelijks te bekijken. Het kan daarom enkele dagen duren voordat u antwoord krijgt. Stel daarom nooit dringende medische vragen via de mail!
Alt image
Stacks Image 60
.

patiëntenomgeving