Welkom bij Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid
Welkom op de website van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid. Op deze website vindt u meer informatie over het gezondheidscentrum en onze openingstijden. Daarnaast kunt u kennis maken met ons personeel en leest u wat wij u als patiënt te bieden hebben. Onze nieuws sectie houdt u op de hoogte van medische ontwikkelingen. Tevens vind u enkele nuttige links naar informatieve websites, allen goedgekeurd door uw behandelend huisarts. Onder het knopje contact vindt u onze contactgegevens, zodat u meteen een afspraak kunt maken. 

Gezondheidscentrum Heerlen Zuid huisvest niet alleen de huisartsen, maar ook een ostheopathie praktijk, een ergotherapie praktijk, een diëtistenpraktijk, een verloskundigen praktijk en een psychologenpraktijk.
Daarnaast is hier Apotheek Heerlen Zuid gevestigd, dus al uw zorg onder één dak.
Stacks Image 374

Stacks Image 69
SPREEKUUR
Kijk hier voor alle spreekuur-informatie.
Spoedgevallen
De praktijk is voor spoedgevallen op werkdagen, met uitzondering van feestdagen, telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur.
Uitsluitend voor spoedgevallen belt u naar de praktijk via 045-5466119. U krijgt dan altijd een assistente te spreken. Zij zal de mate van spoed met enkele vragen proberen in te schatten en u meteen verder helpen.

Uitsluitend voor spoedgevallen buiten onze openingstijden en in het weekend, die niet kunnen wachten, neemt u contact op met Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg in Heerlen via 045-5778844.
(Telefonische) bereikbaarheid
045 - 5466111
Wij zijn bereikbaar tijdens onze reguliere openingstijden, van 08:00 tot 13:00 uur en van 15:00 tot 17:00 uur. Tussen 13:00 en 15:00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen i.v.m. pauze en administratieve werkzaamheden.

Als u het Gezondheidscentrum belt voor een (herhaal)recept, dan kiest u na het welkomstmenu optie 2: receptenlijn.

DIENSTEN
DIENSTEN
Hier vindt u meer informatie over de diensten die u in ons Gezondheidscentrum kunt vinden. 
Klik op de betreffende dienst voor meer informatie.
24 uurs bloeddrukmeting
24-uurs bloeddrukmeting
Ons Gezondheidscentrum heeft de beschikking over enkele 24-uurs bloeddrukmeters. Middels dit onderzoek krijgen de huisartsen een betrouwbaar beeld van uw bloeddruk. Het fenomeen witte jassen hypertensie genoemd kan worden verklaard door het feit dat de grote bloedvaten iets samen kunnen knijpen doordat patiënten, vaak onbewust, spanning ervaren. Indien uw huisarts hieraan denkt, of indien de waarden die worden gemeten erg variëren kan hij/zij ervoor kiezen om een 24-uurs bloeddrukmeting te laten verrichten.  
Hiervoor komt u in de ochtend of middag (maak altijd even een afspraak) naar het Gezondheidscentrum en krijgt u van de assistente tekst en uitleg over dit apparaat. Het is de bedoeling dat u de bloeddrukband gedurende 24 uur aanhoudt, dus ook 's nachts. Dit apparaat zal vervolgens meerdere malen per dag de bloeddruk gaan meten. De volgende dag levert u het apparaat weer in en zal de huisarts of praktijkondersteuner contact met u opnemen om de resultaten te bespreken.
bloedprikken
bloedprikken
Bloedprikken is een van  de belangrijkste manieren waarop uw huisarts extra informatie kan verzamelen om u nog beter van dienst te zijn. Alle patiënten van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid kunnen om die reden dit bloedonderzoek in hun eigen praktijk laten verrichten. Het feitelijke bloedonderzoek gebeurt uiteindelijk door het laboratorium Reinier MDC, alwaar de daadwerkelijke analyse plaats vindt. Gemiddeld duurt het één tot twee dagen alvorens de uitslag bij ons bekend is, echter afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan dit langer duren. Bloedprikken gaat van het eigen risico af bij uw zorgverzekeraar.


Het bloedprikken kan op de volgende dagen plaatsvinden:

Locatie Burg.Waszinkstraat: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 11.00 uur

Locatie Welten: uitsluitend op donderdag van 08.15 uur tot 10.00 uur
chirurgische ingrepen
chirugische ingrepen
Vervelende vlekjes, ongerust makende moedervlekken, ingegroeide teennagels; we kennen het allemaal. Geen ernstige aandoeningen waarvoor u een bezoek aan het ziekenhuis zou brengen maar vaak wel vervelend genoeg om voor ongemak te zorgen. 
Het bespreken van deze klachten met uw huisarts kan er mogelijk toe leiden dat hij/zij besluit om deze kleine chirurgische ingrepen in eigen beheer uit te voeren op onze speciaal ingerichte behandelkamer. Vaak duren deze kleine ingrepen tot maximaal 30 minuten en kunt u daarna weer gewoon verder met uw alledaagse bezigheden. Na afloop wordt de wond netjes afgedekt en krijgt u adviezen mee naar huis. Een eventuele controle afspraak voor het verwijderen van de hechtingen en het controleren van de wond wordt meteen voor u geregeld. Tevens is het mogelijk om het weggesneden plekje in het ziekenhuis onder de microscoop te laten onderzoeken. Bespreek dit met uw huisarts!
Als chirurgisch verwijderd materiaal moet worden verzonden om het na te laten kijken, dan gaat dit van uw eigen risico af bij de zorgverzekeraar.
doppler onderzoek
doppler onderzoek
Indien u klachten heeft van een zwaar/vermoeid gevoel in de benen, tijdens het lopen, kan dit veroorzaakt worden door vernauwingen in de bloedvaten van de benen. Om dit te objectiveren kan uw huisarts een doppler onderzoek aanvragen. 
Een doppler onderzoek is een vaatonderzoek van de slagaders in uw armen en benen. Met behulp van geluidsgolven wordt er geluisterd naar de bloedstroom. Door dit te combineren met het meten van de bloeddruk aan armen en benen kan een beeld verkregen worden van de conditie van uw bloedvaten. Dit onderzoek wordt verricht door onze assistentes. De uitslag krijgt u via uw huisarts, tezamen met een plan van aanpak voor uw klachten. 
eventrecorder
eventrecorder
Indien uw huisarts vermoedt dat u mogelijk een hartritmestoornis heeft, wil hij/zij dit graag objectiveren met een hartfilmpje. Een regulier hartfilmpje is echter slechts een momentopname en om deze reden soms niet geschikt. Immers, vaak hebben de mensen de klachten thuis en zijn ze weer verdwenen in de spreekkamer. Om dit euvel te ondervangen heeft ons Gezondheidscentrum de beschikking over een eventrecorder; een klein apparaatje dat u langere tijd bij u kunt dragen. Op het moment dat u de klachten ervaart drukt u op een knop. Op deze manier verkrijgen wij de juiste informatie op het moment dat u de klachten ervaart. Nadat u het apparaat heeft ingeleverd wordt deze door een cardioloog beoordeeld. Na 3 werkdagen kunt u bellen voor de uitslag van de eventrecorder bij uw huisarts. De resultaten worden beoordeeld door een cardioloog, in dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico. 
hartfilmpje (ECG)
hartfilmpje (ECG)
Indien uw huisarts een beeld wilt krijgen van de toestand van uw hart kan hij, naast het beluisteren van het hart, ook een hartfilmpje laten maken. Een hartfilmpje geeft veel informatie, bijvoorbeeld over de geleiding van het hart, het hartritme, oude schade aan het hart. Het uitvoeren van een hartfilmpje kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden. 
De assistente voert dit onderzoek uit. Na tekst en uitleg zal zij u aansluiten op de monitor waarna ons ECG apparaat een opname maakt van uw hart. Dit filmpje wordt vervolgens met de huisarts bekeken waarna u de uitslag krijgt. Bij twijfel sturen wij het hartfilmpje door naar een cardioloog. In dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico.
wondverzorging
wondverzorging
Indien u een wond hebt opgelopen en medische verzorging nodig heeft kunt u ook terecht in ons Gezondheidscentrum. Of het nu gaat om brandwonden, snijwonden of grote schaafwonden, ons personeel is ten alle tijden bereid om u van medische hulp te voorzien. Na telefonisch overleg is het (bijna) altijd mogelijk om op zeer korte termijn geholpen te worden. Daarna zal een van onze assistentes de wond ontsmetten en uw huisarts om advies vragen. Indien er nog een medische behandeling noodzakelijk is, zoals het lijmen/hechten van een wond, dan zal dit meteen plaatsvinden. Ook is er aandacht voor eventuele tetanus vaccinaties en in enkele gevallen voor de noodzaak van een antibioticum. 
longfunctie onderzoek
longfunctie onderzoek
Indien uw huisarts vermoedt dat er mogelijk sprake is van een luchtwegaandoening, dan kan hij/zij besluiten om extra diagnostiek aan te vragen om een beeld te krijgen van uw longfunctie. Het uitvoeren van een longfunctieonderzoek kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden  en zal worden afgenomen door onze praktijkondersteuners. Hieronder vindt u meer algemene informatie over een longfunctieonderzoek. 

Wat wordt gemeten?
We meten hoeveel lucht u na rustig diep inademen maximaal kunt uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. We meten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen. 

Hoe wordt de longfunctie gemeten?
We meten de longfunctie met een spirometer. Dit is een apparaat dat in de praktijk (of in het ziekenhuis) staat. Het onderzoek is eenvoudig. De praktijkondersteuner zegt precies wat u moet doen. u krijgt een klem op uw neus, U gaat goed rechtzitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. Dan vraagt men u diep in te ademen en dan met kracht te blazen. Deze metingen moeten minstens twee keer worden herhaald, om een betrouwbaar resultaat te krijgen. 

Voorbereiding
Als u voor de eerste keer een longfunctie onderzoek krijgt, is het belangrijk dat u gedurende acht uur voorafgaand aan het onderzoek geen medicijnen gebruikt die de luchtwegen verwijden. Gebruikt u gewoonlijk een langwerkende luchtwegverwijder, dan moet u zo mogelijk 12 uur voor het onderzoek hiermee stoppen. Als u de luchtwegverwijder toch heeft gebruikt, is het belangrijk dat u dit vertelt voor het onderzoek begint. 
 
Wanneer uw longfunctie eenmaal goed is getest, is het bij een later longfunctie onderzoek niet meer nodig om vooraf met de medicatie te stoppen.  
uitstrijkje
uitstrijkje
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen iedere 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waarvoor zij een uitstrijkje dienen te laten maken bij hun huisarts. Om als Gezondheidscentrum aan deze grote vraag te voldoen hebben wij onze assistentes opgeleid om deze uitstrijkjes in het kader van het BVO te verrichten. Indien u dat wenst is het ook mogelijk om het uitstrijkje door uw huisarts te laten verrichten. Het uitstrijkje duurt ongeveer 10 minuten. Sommige vrouwen vinden het uitstrijkje vervelend, maar het doet meestal geen pijn. Wilt u weten wat u precies kunt verwachten? Bekijk dan het onderstaande filmpje van het RIVM.

ALS HET (WEER) ERG WARM WORDT
Stacks Image 445
Klik op het plaatje om te zien wat u moet doen als het erg warm wordt.
ARTSEN
Drs. S.F.J.J. van den Brand
Drs. B.W.M. van den Brand - Valkenburg
Drs. J.H.B.M. Scholtes
Drs. P. Aarts
Drs. C. Botterweck
Drs. C. Tummers

Stacks Image 393

Klik op het nieuwsplaatje om naar de pagina te gaan met nieuws en vacatures.
CONTACT
Gezondheidscentrum Heerlen Zuid
045-5466111
045-5423864
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Tussen 13:00 en 15:00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen i.v.m. pauze en administratie.
Stacks Image p390_n16
Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen

Paramedische deskundigen binnen Gezondheidscentrum Heerlen Zuid:
Stacks Image p390_n25
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en om de woensdag van 8:30 tot 12.30 uur
Stacks Image p390_n26
Aanwezig: maandag van 8:00 tot 13:00 uur en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Stacks Image p390_n27
Aanwezig: woensdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Stacks Image p390_n34
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.
Stacks Image p390_n37
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur.
close
Alt image
Stacks Image 453