Welkom bij Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid
Welkom op de website van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid. Op deze website vindt u meer informatie over het gezondheidscentrum en onze openingstijden. Daarnaast kunt u kennis maken met ons personeel en leest u wat wij u als patiënt te bieden hebben. Onze nieuws sectie houdt u op de hoogte van medische ontwikkelingen. Tevens vind u enkele nuttige links naar informatieve websites, allen goedgekeurd door uw behandelend huisarts. Onder het knopje contact vindt u onze contactgegevens, zodat u meteen een afspraak kunt maken.

Gezondheidscentrum Heerlen Zuid huisvest niet alleen de huisartsen, maar ook een ostheopathie praktijk, een ergotherapie praktijk, een diëtistenpraktijk, een verloskundigen praktijk en een psychologenpraktijk.
Daarnaast is hier Apotheek Heerlen Zuid gevestigd, dus al uw zorg onder één dak.
Stacks Image 374

SPREEKUUR ARTSEN
Kijk hier voor alle spreekuur-informatie van de artsen.
Mevrouw B. van den Brand-Valkenburg is tot nader bericht afwezig.


Ze zal onder andere worden waargenomen door huisarts, mevrouw F. Reinders. Voor praktijk van den Brand zijn als huisartsen ook aanwezig Dhr. S. van den Brand en Mw. C. Botterweck. De werkdagen zijn wisselend, deze zijn bekend bij de assistentes en hier te zien.

Stacks Image 69
SPREEKUUR doktersassistentes behandelkamer
Wij verzoeken u telefonisch een afspraak te maken voor de verrichtingen bij de assistentes met uitzondering van spoedgevallen.
SPOED
De praktijk is voor spoedgevallen op werkdagen, met uitzondering van feestdagen, telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00 uur.
Uitsluitend voor spoedgevallen belt u naar de praktijk via 045-5466119. U krijgt dan altijd een assistente te spreken. Zij zal de mate van spoed met enkele vragen proberen in te schatten en u meteen verder helpen.

Uitsluitend voor spoedgevallen buiten onze openingstijden en in het weekend, die niet kunnen wachten, neemt u contact op met Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg in Heerlen via 045-5778844.
Stacks Image 574

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
045 - 5466111
Wij zijn bereikbaar tijdens onze reguliere openingstijden, van 08:00 tot 17:00 uur.
Optie 1, spoed
Optie 2, recepten
Optie 3, assistente

Als u het Gezondheidscentrum belt voor een (herhaal)recept, dan kiest u na het welkomstmenu optie 2: receptenlijn.

NEN GECERTIFICEERD
Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is al sedert november 2016 gecertificeerd voor haar 24 uurs eerstelijns huisartsenzorg.
Stacks Image 458
Gezondheidscentrum Heerlen - Zuid
Burgemeester Waszinkstraat 2, 6417 CX Heerlen, Nederland
Is goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnorm:
NEN-EN 15224 : 2012
Het toepassingsgebied van deze goedkeuring voor:
Het organiseren en uitvoeren van 24 uurs eerstelijns huisartsenzorg.
thex Created with Sketch.

patiëntenstop
Op dit moment is onze praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Dit om de zorg voor onze huidige patiënten kwalitatief te kunnen blijven waarborgen. De sluiting zal vooralsnog ook in 2020 van kracht zijn, hierna beoordelen we dit opnieuw.

DIENSTEN
DIENSTEN
Hier vindt u meer informatie over de diensten die u in ons Gezondheidscentrum kunt vinden. 
Klik op de betreffende dienst voor meer informatie.
24 uurs bloeddrukmeting
24-uurs bloeddrukmeting
Ons Gezondheidscentrum heeft de beschikking over enkele 24-uurs bloeddrukmeters. Middels dit onderzoek krijgen de huisartsen een betrouwbaar beeld van uw bloeddruk. Het fenomeen witte jassen hypertensie genoemd kan worden verklaard door het feit dat de grote bloedvaten iets samen kunnen knijpen doordat patiënten, vaak onbewust, spanning ervaren. Indien uw huisarts hieraan denkt, of indien de waarden die worden gemeten erg variëren kan hij/zij ervoor kiezen om een 24-uurs bloeddrukmeting te laten verrichten.  
Hiervoor komt u in de ochtend of middag (maak altijd even een afspraak) naar het Gezondheidscentrum en krijgt u van de assistente tekst en uitleg over dit apparaat. Het is de bedoeling dat u de bloeddrukband gedurende 24 uur aanhoudt, dus ook 's nachts. Dit apparaat zal vervolgens meerdere malen per dag de bloeddruk gaan meten. De volgende dag levert u het apparaat weer in en zal de huisarts of praktijkondersteuner contact met u opnemen om de resultaten te bespreken.
bloedprikken
bloedprikken
Bloedprikken is een van  de belangrijkste manieren waarop uw huisarts extra informatie kan verzamelen om u nog beter van dienst te zijn. Alle patiënten van Gezondheidscentrum Heerlen Zuid kunnen om die reden dit bloedonderzoek in hun eigen praktijk laten verrichten. Het feitelijke bloedonderzoek gebeurt uiteindelijk door het laboratorium Reinier MDC, alwaar de daadwerkelijke analyse plaats vindt. Gemiddeld duurt het één tot twee dagen alvorens de uitslag bij ons bekend is, echter afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan dit langer duren. Bloedprikken gaat van het eigen risico af bij uw zorgverzekeraar.


Het bloedprikken kan op de volgende dagen plaatsvinden:

Locatie Burg.Waszinkstraat: maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 11.00 uur

Locatie Welten: uitsluitend op donderdag van 08.15 uur tot 10.00 uur
chirurgische ingrepen
chirugische ingrepen
Vervelende vlekjes, ongerust makende moedervlekken, ingegroeide teennagels; we kennen het allemaal. Geen ernstige aandoeningen waarvoor u een bezoek aan het ziekenhuis zou brengen maar vaak wel vervelend genoeg om voor ongemak te zorgen. 
Het bespreken van deze klachten met uw huisarts kan er mogelijk toe leiden dat hij/zij besluit om deze kleine chirurgische ingrepen in eigen beheer uit te voeren op onze speciaal ingerichte behandelkamer. Vaak duren deze kleine ingrepen tot maximaal 30 minuten en kunt u daarna weer gewoon verder met uw alledaagse bezigheden. Na afloop wordt de wond netjes afgedekt en krijgt u adviezen mee naar huis. Een eventuele controle afspraak voor het verwijderen van de hechtingen en het controleren van de wond wordt meteen voor u geregeld. Tevens is het mogelijk om het weggesneden plekje in het ziekenhuis onder de microscoop te laten onderzoeken. Bespreek dit met uw huisarts!
Als chirurgisch verwijderd materiaal moet worden verzonden om het na te laten kijken, dan gaat dit van uw eigen risico af bij de zorgverzekeraar.
doppler onderzoek
doppler onderzoek
Indien u klachten heeft van een zwaar/vermoeid gevoel in de benen, tijdens het lopen, kan dit veroorzaakt worden door vernauwingen in de bloedvaten van de benen. Om dit te objectiveren kan uw huisarts een doppler onderzoek aanvragen. 
Een doppler onderzoek is een vaatonderzoek van de slagaders in uw armen en benen. Met behulp van geluidsgolven wordt er geluisterd naar de bloedstroom. Door dit te combineren met het meten van de bloeddruk aan armen en benen kan een beeld verkregen worden van de conditie van uw bloedvaten. Dit onderzoek wordt verricht door onze assistentes. De uitslag krijgt u via uw huisarts, tezamen met een plan van aanpak voor uw klachten. 
eventrecorder
eventrecorder
Indien uw huisarts vermoedt dat u mogelijk een hartritmestoornis heeft, wil hij/zij dit graag objectiveren met een hartfilmpje. Een regulier hartfilmpje is echter slechts een momentopname en om deze reden soms niet geschikt. Immers, vaak hebben de mensen de klachten thuis en zijn ze weer verdwenen in de spreekkamer. Om dit euvel te ondervangen heeft ons Gezondheidscentrum de beschikking over een eventrecorder; een klein apparaatje dat u langere tijd bij u kunt dragen. Op het moment dat u de klachten ervaart drukt u op een knop. Op deze manier verkrijgen wij de juiste informatie op het moment dat u de klachten ervaart. Nadat u het apparaat heeft ingeleverd wordt deze door een cardioloog beoordeeld. Na 3 werkdagen kunt u bellen voor de uitslag van de eventrecorder bij uw huisarts. De resultaten worden beoordeeld door een cardioloog, in dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico. 
hartfilmpje (ECG)
hartfilmpje (ECG)
Indien uw huisarts een beeld wilt krijgen van de toestand van uw hart kan hij, naast het beluisteren van het hart, ook een hartfilmpje laten maken. Een hartfilmpje geeft veel informatie, bijvoorbeeld over de geleiding van het hart, het hartritme, oude schade aan het hart. Het uitvoeren van een hartfilmpje kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden. 
De assistente voert dit onderzoek uit. Na tekst en uitleg zal zij u aansluiten op de monitor waarna ons ECG apparaat een opname maakt van uw hart. Dit filmpje wordt vervolgens met de huisarts bekeken waarna u de uitslag krijgt. Bij twijfel sturen wij het hartfilmpje door naar een cardioloog. In dit geval zal de beoordeling ten koste gaan van uw eigen risico.
wondverzorging
wondverzorging
Indien u een wond hebt opgelopen en medische verzorging nodig heeft kunt u ook terecht in ons Gezondheidscentrum. Of het nu gaat om brandwonden, snijwonden of grote schaafwonden, ons personeel is ten alle tijden bereid om u van medische hulp te voorzien. Na telefonisch overleg is het (bijna) altijd mogelijk om op zeer korte termijn geholpen te worden. Daarna zal een van onze assistentes de wond ontsmetten en uw huisarts om advies vragen. Indien er nog een medische behandeling noodzakelijk is, zoals het lijmen/hechten van een wond, dan zal dit meteen plaatsvinden. Ook is er aandacht voor eventuele tetanus vaccinaties en in enkele gevallen voor de noodzaak van een antibioticum. 
longfunctie onderzoek
longfunctie onderzoek
Indien uw huisarts vermoedt dat er mogelijk sprake is van een luchtwegaandoening, dan kan hij/zij besluiten om extra diagnostiek aan te vragen om een beeld te krijgen van uw longfunctie. Het uitvoeren van een longfunctieonderzoek kan gewoon in ons Gezondheidscentrum plaatsvinden  en zal worden afgenomen door onze praktijkondersteuners. Hieronder vindt u meer algemene informatie over een longfunctieonderzoek. 

Wat wordt gemeten?
We meten hoeveel lucht u na rustig diep inademen maximaal kunt uitademen. Dit zegt iets over de inhoud van uw longen. We meten hoeveel lucht u in één seconde kunt uitblazen. Dit zegt iets over de vernauwing van uw luchtwegen. 

Hoe wordt de longfunctie gemeten?
We meten de longfunctie met een spirometer. Dit is een apparaat dat in de praktijk (of in het ziekenhuis) staat. Het onderzoek is eenvoudig. De praktijkondersteuner zegt precies wat u moet doen. u krijgt een klem op uw neus, U gaat goed rechtzitten en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. Dan vraagt men u diep in te ademen en dan met kracht te blazen. Deze metingen moeten minstens twee keer worden herhaald, om een betrouwbaar resultaat te krijgen. 

Voorbereiding
Als u voor de eerste keer een longfunctie onderzoek krijgt, is het belangrijk dat u gedurende acht uur voorafgaand aan het onderzoek geen medicijnen gebruikt die de luchtwegen verwijden. Gebruikt u gewoonlijk een langwerkende luchtwegverwijder, dan moet u zo mogelijk 12 uur voor het onderzoek hiermee stoppen. Als u de luchtwegverwijder toch heeft gebruikt, is het belangrijk dat u dit vertelt voor het onderzoek begint. 
 
Wanneer uw longfunctie eenmaal goed is getest, is het bij een later longfunctie onderzoek niet meer nodig om vooraf met de medicatie te stoppen.  
uitstrijkje
uitstrijkje
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen iedere 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waarvoor zij een uitstrijkje dienen te laten maken bij hun huisarts. Om als Gezondheidscentrum aan deze grote vraag te voldoen hebben wij onze assistentes opgeleid om deze uitstrijkjes in het kader van het BVO te verrichten. Indien u dat wenst is het ook mogelijk om het uitstrijkje door uw huisarts te laten verrichten. Het uitstrijkje duurt ongeveer 10 minuten. Sommige vrouwen vinden het uitstrijkje vervelend, maar het doet meestal geen pijn. Wilt u weten wat u precies kunt verwachten? Bekijk dan het onderstaande filmpje van het RIVM.
ARTSEN
@import((fotoARTS))

Alt image
Stacks Image 534


Stacks Image p572_n24
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
De telefonische bereikbaarheid wordt per 1 oktober uitgebreid. U kunt ons dan op werkdagen van 8 tot 17 uur bereiken.
  • optie 1 = SPOED
  • optie 2 = recepten
  • optie 3 = assistente
WAARNEMEND HUISARTS
Doktor Floor Reinders zal de komende tijd het team komen versterken als waarnemend huisarts.
In april 2019 heeft zij de huisartsopleiding te Leiden voltooid en oorspronkelijk komt ze uit Kerkrade. Na de opleiding Geneeskunde heeft ze ruim 1,5 jaar op de Spoedeisende Hulp in het Zuyderland ziekenhuis gewerkt, en tijdens de huisartsopleiding een half jaar in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.
Toch miste ze het Limburgse leven en besloot terug te keren naar het zuiden, waar ze nu samen met haar vriend woont in Maastricht.
NIEUWE DOKTERSASSISTENTE
Kayleigh Roeleven vanaf 1 oktober 2019 zal het team doktersassistenten voor 24 uur in de week gaan versterken. Het afgelopen jaar is ze al enkele maanden werkzaam geweest als stagiaire in het gezondheidscentrum en ze is er blij mee om vanaf 1 oktober weer terug te zijn.
Naast de werkzaamheden in de praktijk, werkt ze ook als triagiste op de huisartsenpost te Heerlen.
KLACHT?
Hebt u een klacht? Klik op het logo van SKG-IKOB om naar de pagina te gaan.
logo SKG-IKOB
Alt image
Stacks Image 472
Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk
Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.
Uitwisseling gegevens Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,

via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

CONTACT
Gezondheidscentrum Heerlen Zuid
045-5466111
045-5423864
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur.

Tussen 13:00 en 15:00 uur zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen i.v.m. pauze en administratie.
mailGCHZ
U kunt met ons communiceren via e-mail. Deze mail wordt doorgestuurd naar uw huisarts, deze is door zijn/haar werkprogramma niet altijd in de gelegenheid om de mail dagelijks te bekijken. Het kan daarom enkele dagen duren voordat u antwoord krijgt. Stel daarom geen medische vragen via de mail.
Alt image
Stacks Image p390_n120

• Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen

• Pijnsweg 91
6419 CM Heerlen

Paramedische deskundigen binnen Gezondheidscentrum Heerlen Zuid:
Aanwezig: dinsdag van 13:00 tot 17:00 uur en donderdag van 8:30 tot 12:30 uur
Aanwezig: maandag van 8:00 tot 13:00 en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: woensdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur
Aanwezig: vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur
Aanwezig: donderdag van 8:00 tot 12:30 uur